MUDr. Richard Klail
praktický zubní lékař
Benešova 647
Kutná Hora
+420 327 524 068
+420 737 601 222

PRVNÍ POMOC

Když jsme v ordinaci

Akutní ošetření v ordinačních hodinách poskytujeme vždy po předchozí domluvě, nejlépe telefonické.

Pracovní doba nezačíná každý den ráno, bolestivé případy nejsou rovnoměrně rozloženy, hromadí se ve vlnách, zejména při změně počasí, a také pacienta, který požaduje ošetření v průběhu dne, nelze dost dobře zcela odmítnout. Proto nemáme vymezen fixní ranní čas pro pohotovost a v případě potřeby se snažíme najít dobu, která co nejméně naruší ošetření objednaných pacientů a nevyžaduje dlouhé čekání postiženého na ošetření.

Naši pacienti jsou objednáni půl roku dopředu a dojíždějí někdy z velkých vzdáleností. To, že jeden pacient kvůli akutnímu ošetření předcházejícího počká, může znamenat půlhodinové zpoždění pro každého pacienta po zbytek dne. Prosíme Vás proto o vstřícnou spolupráci při hledání termínu.

Mimo ordinační hodiny po nás ošetření, prosím, nepožadujte. Ošetření neznámých pacientů je vždy náročnější, rizikovější, a bez asistence sestry může být i nebezpečné. Kromě toho jsou cesta na pracoviště, uvedení ordinace do provozu a nový úklid, dezinfekce a sterilizace po ošetření časově mnohem náročnější, než samotný výkon.

Když mimořádně neordinujeme

V době mimořádné nepřítomnosti domlouváme nutné akutní ošetření s kolegyněmi a kolegy v našem okolí.
Jedná se o službu pro naše registrované pacienty a nejde o plnohodnotný zástup, jak je tomu u praktických lékařů.
Kontakt na aktuálně domluvené pracoviště a jeho zvyklosti uvádíme na dveřích ordinace, na telefonním záznamníku na pevné lince a na webu.

V sobotu, neděli a ve svátek

Ošetření naléhavých případu v sobotu, neděli a ve svátek od 8 do 13 hodin zajišťuje zubní pohotovost, kterou slouží zubní lékaři z okresu Kolín a Kutná Hora v ambulanci Oblastní nemocnice v Kolíně, Žižkova 146, tel. 321 756 668.

V sobotu je možné se obrátit v době od 8 do 12 hodin na ordinaci MUDr. Pekárka, Čáslav, Fibichova 1338 (Vchod z ulice Antonína Dvořáka) tel. 327 316 893, 734 375 572.

Služby na odděleních ústní, čelistní a obličejové chirurgie v nemocnicích a klinikách slouží k ošetření úrazu a život ohrožujících stavů, nikoliv k ošetření zubních bolestí, a často na takové ošetření nejsou vybaveny.

Co je první pomoc

První pomocí v zubním lékařství se rozumí ošetření úrazu zubu a měkkých tkání dutiny ústní – jediné je potřeba učinit bezodkladně – nebo ošetření bolesti zubního původu.

Má-li být účinná, málokdy zvládneme ošetření rychleji, než za dvacet až třicet minut. „Odvrtat zub“ přece trvá jenom pět minut, jak nám tvrdila jedna osvícená paní, ale v naprosté většině případů to nepomůže.

Především je nutné určit příčinný zub, což při zánětu zubní dřeně a několika podezřelých zubech u pacienta, kterého vidíme prvně v životě, nemusí být vůbec snadné. Následné ošetření může být rozmanité, ale má-li pomoci a neuškodit, nelze je vykonat „mezi dveřmi“.

Zhotovení definitivních výplní zubů či kořenových kanálků ani opravy či dokonce zhotovení protetických prací do náplně první pomoci nespadají a provádí je registrující lékař.

Ošetření zlomenin čelistí a větších úrazů patří do rukou stomatologických klinik nebo oddělení chirurgie hlavy a krku v nemocnicích.

MUDr. Richard Klail, praktický zubní lékař, Benešova 647, Kutná Hora, IČ: 41427947, účet 444793339/0800,
klail@email.cz, tel. 327 524 068, 737 601 222, www.klail.info, Fotografie: Guido Boggiani - CD Foto Bler & autor